astronomic

listen to the pronunciation of astronomic
English - Turkish
aşırı
{s} çok yüksek
{s} astronomik

Astronomik Birim Dünya ve Güneş arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.Bu yaklaşık 150 milyon kilometredir. - The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million km (93 million miles).

Bir parsek bir astronomik birimin bir arksaniyelik bir dereceye karşılık geldiği mesafedir. - One parsec is the distance at which one astronomical unit subtends an angle of one arcsecond.

s., bak. astronomical
{s} gökbilimsel
astronomic figures
astronomik rakamlar
English - English
Incredibly large
Pertaining to astronomy
inconceivably large
Astronomical
relating or belonging to the science of astronomy; "astronomic telescope"
{s} enormous, huge; of astronomy, pertaining to the study of celestial bodies
inconceivably large relating or belonging to the science of astronomy; "astronomic telescope
astronomic
Favorites