asks candidates to recognize one or more component parts or processes

listen to the pronunciation of asks candidates to recognize one or more component parts or processes
English - Turkish

Definition of asks candidates to recognize one or more component parts or processes in English Turkish dictionary

identify
tanımlamak

Bilim garip hayvanı tanımlamak için çalışıyor. - Science is trying to identify the strange animal.

Geyik izlerini tanımlamak kolaydır. - Deer tracks are easy to identify.

identify
tanımak
identify
kimliğini saptamak
identify
{f} belirlemek

Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır. - A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter.

Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar. - Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do.

identify
tanılamak
identify
özdeşle
identify
(Kimya) özdeşleşme
identify
tanımlama yapmak
identify
(Askeri) KİMLİK: Hava önlemede, "Tasarrufunuzdaki her türlü imkanla belirlenen teması teşhis edin" anlamına gelen kod
identify
{f} -in kim/ne/kimin olduğunu tespit etmek/saptamak/söylemek
identify
(Bilgisayar) özelliklerini al
identify
aynı tutmak
identify
(Bilgisayar) tanı

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

Bu fotoğrafı kullanan adamı tanımlayabilir misin? - Can you identify the man using this picture?

identify
{f} with kendini (biriyle) özdeşleştirmek, (biriyle) özdeşleşmek. identify s.o./s.t. with birinin/bir şeyin ... ile ilgili olduğunu düşünmek
identify
fark gözetmemek
identify
tanıtmak

Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım. - I used my driver's license to identify myself.

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

identify
(fiil) tanımak, kimliğini saptamak, belirlemek, aynı saymak, bir tutmak, desteklemek, destek vermek
identify
{f} bir tutmak
identify
{f} destek vermek
English - English
identify
asks candidates to recognize one or more component parts or processes

  Hyphenation

  asks candidates to rec·og·nize one or more com·po·nent parts or processes

  Turkish pronunciation

  äsks kändıdeyts tı rekıgnayz hwʌn ır môr kımpōnınt pärts ır präsesız

  Pronunciation

  /ˈasks ˈkandədāts tə ˈrekəgˌnīz ˈhwən ər ˈmôr kəmˈpōnənt ˈpärts ər ˈpräsesəz/ /ˈæsks ˈkændədeɪts tə ˈrɛkəɡˌnaɪz ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr kəmˈpoʊnənt ˈpɑːrts ɜr ˈprɑːsɛsəz/
Favorites