asks candidates to recognize one or more component parts or processes

listen to the pronunciation of asks candidates to recognize one or more component parts or processes
İngilizce - Türkçe

asks candidates to recognize one or more component parts or processes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

identify
tanımlamak

Geyik izlerini tanımlamak kolaydır. - Deer tracks are easy to identify.

Bilim garip hayvanı tanımlamak için çalışıyor. - Science is trying to identify the strange animal.

identify
tanımak
identify
kimliğini saptamak
identify
{f} belirlemek

Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar. - Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do.

Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır. - A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter.

identify
tanılamak
identify
özdeşle
identify
(Kimya) özdeşleşme
identify
tanımlama yapmak
identify
(Askeri) KİMLİK: Hava önlemede, "Tasarrufunuzdaki her türlü imkanla belirlenen teması teşhis edin" anlamına gelen kod
identify
{f} -in kim/ne/kimin olduğunu tespit etmek/saptamak/söylemek
identify
(Bilgisayar) özelliklerini al
identify
aynı tutmak
identify
(Bilgisayar) tanı

Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar. - Some people identify success with having much money.

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

identify
{f} with kendini (biriyle) özdeşleştirmek, (biriyle) özdeşleşmek. identify s.o./s.t. with birinin/bir şeyin ... ile ilgili olduğunu düşünmek
identify
fark gözetmemek
identify
tanıtmak

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım. - I used my driver's license to identify myself.

identify
(fiil) tanımak, kimliğini saptamak, belirlemek, aynı saymak, bir tutmak, desteklemek, destek vermek
identify
{f} bir tutmak
identify
{f} destek vermek
İngilizce - İngilizce
identify
asks candidates to recognize one or more component parts or processes

  Heceleme

  asks candidates to rec·og·nize one or more com·po·nent parts or processes

  Türkçe nasıl söylenir

  äsks kändıdeyts tı rekıgnayz hwʌn ır môr kımpōnınt pärts ır präsesız

  Telaffuz

  /ˈasks ˈkandədāts tə ˈrekəgˌnīz ˈhwən ər ˈmôr kəmˈpōnənt ˈpärts ər ˈpräsesəz/ /ˈæsks ˈkændədeɪts tə ˈrɛkəɡˌnaɪz ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr kəmˈpoʊnənt ˈpɑːrts ɜr ˈprɑːsɛsəz/