asks candidates to give a clear and precise account of a given word or term

listen to the pronunciation of asks candidates to give a clear and precise account of a given word or term
English - Turkish

Definition of asks candidates to give a clear and precise account of a given word or term in English Turkish dictionary

define
{f} tanımlamak

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

define
{f} tarif etmek
define
{f} belirlemek
define
tanımlama yapmak
define
açıklamak

Bazı kelimeleri açıklamak zordur. - Some words are hard to define.

define
tanım yapmak
define
kısıtlamak
define
tanımla

Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim. - Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

define
tanımlama

Aşkı tanımlamak zordur. - Love is hard to define.

Bu, tanımlamak için zor bir terim. - It's a difficult term to define.

define
{f} belirtmek
define
{f} belirlemek, sınırlamak, tayin etmek
define
definable tarifi mümkün
define
tahdit etmek
define
tavsif etmek
define
ayırt edilebilir
English - English
define
asks candidates to give a clear and precise account of a given word or term

  Hyphenation

  asks candidates to give a clear and pre·cise ac·count of a giv·en word or term

  Turkish pronunciation

  äsks kändıdeyts tı gîv ı klîr ınd prisays ıkaunt ıv ı gîvın wırd ır tırm

  Pronunciation

  /ˈasks ˈkandədāts tə ˈgəv ə ˈklər ənd prēˈsīs əˈkount əv ə ˈgəvən ˈwərd ər ˈtərm/ /ˈæsks ˈkændədeɪts tə ˈɡɪv ə ˈklɪr ənd priːˈsaɪs əˈkaʊnt əv ə ˈɡɪvən ˈwɜrd ɜr ˈtɜrm/

  Word of the day

  hoi polloi
Favorites