armed forces intelligence

listen to the pronunciation of armed forces intelligence
English - Turkish
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İSTİHBARATI: Stratejik istihbaratın yabancı devletler silahlı kuvvetleriyle ilgili kısmı
English - English
bia
armed forces intelligence

  Hyphenation

  armed Forc·es in·tel·li·gence

  Turkish pronunciation

  ärmd fôrsîz întelıcıns

  Pronunciation

  /ˈärmd ˈfôrsəz ənˈteləʤəns/ /ˈɑːrmd ˈfɔːrsɪz ɪnˈtɛləʤəns/

  Word of the day

  canicular
Favorites