any unqualified or dishonest practitioner; a charlatan

listen to the pronunciation of any unqualified or dishonest practitioner; a charlatan
English - Turkish

Definition of any unqualified or dishonest practitioner; a charlatan in English Turkish dictionary

empiric
(Kimya) denel
empiric
(Kimya) tecrübi
empiric
deneyimsel
empiric
ampirik

Ampirik veriler yalnızca gözleme dayanır. - Empirical data is based solely on observation.

empiric
Gözleme ve deneye dayalı olan, empirik
empiric
bilginin tecrübe ile edinildiğine inanan kimse
empiric
{s} görgül
empiric
bilginin deneyimle edinildiği taraftarı kimse
empiric
şarlatan
empiric
(Tıp) görgü'ye dayanan, ustadan görme, ampirik
empiric
{s} deneysel

Halen bu konuda herhangi bir deneysel araştırma yapılmamıştır. - As of yet there has been no empirical research done on this subject.

empiric
(Tıp) Ampirik tıp okuluna mensup kimse, bu okula göre hekimlik yapan kişi
English - English
empiric
any unqualified or dishonest practitioner; a charlatan
Favorites