ampirik

listen to the pronunciation of ampirik
Turkish - English
empirical, empiric
(Gıda) emprical
rule of thumb
empirical

Empirical data is based solely on observation. - Ampirik veriler yalnızca gözleme dayanır.

empiric

Empirical data is based solely on observation. - Ampirik veriler yalnızca gözleme dayanır.

experiential
ampirik formül
empirical formula
ampirik olasılık
empiric probability
Turkish - Turkish
Bir kurama değil de yalnızca gözleme dayalı, deneye dayalı
Araştırma sonucu olmayıp uygulamayla kazanılmış bilgiye dayanan, deneyimsel
Tecrübeye dayanan
Deneye dayalı: "Bunu sadece eğitim uzmanları değil, çocuk yetiştiren ana babalar da ampirik olarak bilirler."- H. Taner
Deneye dayalı
AMPİRİK
(Hukuk) Deneysel, duyularla algılanan alemle ilgili
ampirik
Favorites