anal retentive personality

listen to the pronunciation of anal retentive personality
English - Turkish
(Psikoloji, Ruhbilim) Anal tutucu kişilik: Freud'a göre erken gelişim dönemindeki (18 - 36 aylık dönem) takıntılara dayanan ve cimrilik, inatçılık, aşırı kendini kontrol etme, aşırı düzenlilik, dakiklik, zorlanımlılık gibi özelliklerle tanımlanan bir kişilik tipi
(Pisikoloji, Ruhbilim) anal tutucu kişilik
English - English

Definition of anal retentive personality in English English dictionary

anal personality
(psychoanalysis) a personality characterized by meticulous neatness and suspicion and reserve; said to be formed in early childhood by fixation during the anal stage of development (usually as a consequence of toilet training)
anal retentive personality
Favorites