an overthrow, ruin, destruction

listen to the pronunciation of an overthrow, ruin, destruction
English - Turkish

Definition of an overthrow, ruin, destruction in English Turkish dictionary

subversion
(Askeri) YIKICILIK (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, ABD SAVUNMA KURULU): Bir rejimin askeri, ekonomik, psikolojik ve politik gücünü veya moralini içten yıkmak üzere tasarlanmış hareketler. Ayrıca bakınız: "unconventional warfare"
subversion
yıkıcılık
subversion
(Askeri) (NATO) YIKICILIK: Bir ülke vatandaşlarının moralini, bağlılığını ve güvenilirliğini içten yıkarak o ülkenin askeri, ekonomik veya politik gücünü azaltmak üzere tasarlanmış hareketler
subversion
son verme
subversion
tahrip
subversion
yıkma
subversion
{i} yıkılma
subversion
{i} (insanların güvenini/inancını sarsarak) (devleti/bir kurumu) çökertme/yıkma
subversion
{i} harap olma
subversion
{i} hükümeti devirme
subversion
altüst eden
subversion
{i} altüst etme
subversion
ifsat
subversion
yıkıcı
subversion
subversivetahrip edici
English - English
{n} subversion
an overthrow, ruin, destruction
Favorites