an excuse, apologetic justification not based on enough evidence

listen to the pronunciation of an excuse, apologetic justification not based on enough evidence
English - Turkish

Definition of an excuse, apologetic justification not based on enough evidence in English Turkish dictionary

explanation
{i} izah

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

explanation
{i} açıklama

Açıklaman için teşekkürler. - Thank you for your explanation.

Tom'un açıklaması çok ayrıntılı. - Tom's explanation is very elaborate.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Durumla ilgili ayrıntılı açıklaman benim anlamamı sağladı. - Your detailed explanation of the situation has let me see the light.

Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
English - English
explanation

Hoover supporters' explanations and former status rarely save him from modern ridicule as a useless expense.

an excuse, apologetic justification not based on enough evidence
Favorites