an enlightening or astonishing disclosure

listen to the pronunciation of an enlightening or astonishing disclosure
English - Turkish

Definition of an enlightening or astonishing disclosure in English Turkish dictionary

revelation
{i} vahiy

Vahiy herkesi çok şaşırttı. - The revelation took everyone by surprise.

Şiir, bir keşif, bir vahiy ve diyalog için bir davettir. - Poetry is an exploration, a revelation, and an invitation for dialogue.

revelation
ifşa
revelation
{i} açığa çıkarma
revelation
keşif

Şiir, bir keşif, bir vahiy ve diyalog için bir davettir. - Poetry is an exploration, a revelation, and an invitation for dialogue.

revelation
açınlama
revelation
açığa çıkma
revelation
açığa vurma
revelation
{i} esin
revelation
{i} belli etme
revelation
{i} ilham

O benim için bir ilhamdı. - It was a revelation to me.

English - English
revelation
an enlightening or astonishing disclosure

  Hyphenation

  an enlightening or as·ton·ish·ing dis·clo·sure

  Turkish pronunciation

  ın enlaytnîng ır ıstänîşîng dîsklōjır

  Pronunciation

  /ən enˈlītnəɴɢ ər əˈstänəsʜəɴɢ dəsˈklōᴢʜər/ /ən ɛnˈlaɪtnɪŋ ɜr əˈstɑːnɪʃɪŋ dɪsˈkloʊʒɜr/

  Word of the day

  homograph
Favorites