an action that restores a failed part or component to operating condition

listen to the pronunciation of an action that restores a failed part or component to operating condition
English - Turkish

Definition of an action that restores a failed part or component to operating condition in English Turkish dictionary

repair
{f} tamir et

Saatimi John'a tamir ettireceğim. - I am going to have my watch repaired by John.

Ben yeni dokuma tezgahımı denedikten sonra, yatağımı yaptım ve kahve değirmenini tamir ettim. - After I tried out my new loom, I made my bed and repaired the coffee grinder.

repair
{f} tamir etmek, onarmak
repair
{f} gitmek
repair
tamirat

Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen. - Just do the essential repairs, please.

repair
{f} yamamak
repair
tamir etmek

Onlar arabalarını tamir etmek zorundalar. - They have to repair their car.

Onu tamir etmek yaklaşık 2000 yene mal olacak. - It will cost about 2000 yen to repair it.

repair
(hatayı) düzeltmek
repair
{f} gidermek
repair
{i} onarım

Dizinin onarımından sonra, o ağrı olmadan yürüyebiliyordu. - After his knee repair, he could walk without pain.

Tamirci onarımın uzun sürmeyeceğini söyledi. - The mechanic said the repair would not take long.

repair
{f} telâfi etmek
repair
{i} durum
repair
{f} çekilmek
repair
(Tıp) Tamir (etme)
repair
(isim) tamir, tamirat, onarım, durum, hal, sığınak, barınak
repair
{f} düzeltmek
repair
{i} tamir, onarma
repair
(Tekstil) rapor
English - English
repair
an action that restores a failed part or component to operating condition

  Hyphenation

  an ac·tion that restores a failed part or com·po·nent to operating con·di·tion

  Turkish pronunciation

  ın äkşın dhıt rîstôrz ı feyld pärt ır kımpōnınt tı ôpıreytîng kındîşın

  Pronunciation

  /ən ˈaksʜən ᴛʜət rəˈstôrz ə ˈfāld ˈpärt ər kəmˈpōnənt tə ˈôpərˌātəɴɢ kənˈdəsʜən/ /ən ˈækʃən ðət rɪˈstɔːrz ə ˈfeɪld ˈpɑːrt ɜr kəmˈpoʊnənt tə ˈɔːpɜrˌeɪtɪŋ kənˈdɪʃən/

  Word of the day

  gowpen
Favorites