an abundant flow or supply

listen to the pronunciation of an abundant flow or supply
English - Turkish

Definition of an abundant flow or supply in English Turkish dictionary

affluence
zengin

ABD'nin zenginliği genellikle gelişmemiş ülkelerin fakirliği ile karşılaştırılır. - The affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries.

affluence
varsıllık
affluence
varlık
affluence
zenginlik
affluence
{i} çokluk
affluence
{i} bolluk
affluence
{i} zenginlik, refah
affluence
affluent bol akan
affluence
bol
affluence
mebzul
affluence
doğru akış
affluence
{i} servet
English - English
affluence
an abundant flow or supply

  Hyphenation

  an a·bun·dant flow or sup·ply

  Turkish pronunciation

  ın ıbʌndınt flō ır sıplay

  Pronunciation

  /ən əˈbəndənt ˈflō ər səˈplī/ /ən əˈbʌndənt ˈfloʊ ɜr səˈplaɪ/

  Word of the day

  ambrosia
Favorites