act of fixing, correction, act of mending

listen to the pronunciation of act of fixing, correction, act of mending
English - Turkish

Definition of act of fixing, correction, act of mending in English Turkish dictionary

repair
{f} tamir et

Saatimi John'a tamir ettireceğim. - I am going to have my watch repaired by John.

Ben yeni dokuma tezgahımı denedikten sonra, yatağımı yaptım ve kahve değirmenini tamir ettim. - After I tried out my new loom, I made my bed and repaired the coffee grinder.

repair
{f} tamir etmek, onarmak
repair
{f} gitmek
repair
tamirat

Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen. - Just do the essential repairs, please.

repair
{f} yamamak
repair
tamir etmek

Onu tamir etmek yaklaşık 2000 yene mal olacak. - It will cost about 2000 yen to repair it.

Bisikletimi tamir etmek 5,000 yen'e mal oldu. - It cost me 5,000 yen to repair my bicycle.

repair
(hatayı) düzeltmek
repair
{f} gidermek
repair
{i} onarım

Evimin büyük onarımlara ihtiyacı var. - My house needs major repairs.

Bu arabanın onarıma ihtiyacı var. - This car needs repairing.

repair
{f} telâfi etmek
repair
{i} durum
repair
{f} çekilmek
repair
(Tıp) Tamir (etme)
repair
(isim) tamir, tamirat, onarım, durum, hal, sığınak, barınak
repair
{f} düzeltmek
repair
{i} tamir, onarma
repair
(Tekstil) rapor
English - English
{i} repair
act of fixing, correction, act of mending
Favorites