acquiescence without examination

listen to the pronunciation of acquiescence without examination
English - Turkish

Definition of acquiescence without examination in English Turkish dictionary

content
{i} içerik

Küçük kozmetik detaylar hakkında endişelenerek zaman kaybetmektense web sitemiz için içerik yaratarak zamanımızı harcamalıyız. - We should spend our time creating content for our website rather than wasting time worrying about minor cosmetic details.

Doğa her sayfada büyük bir içerik sağlayan tek kitaptır. - Nature is the only book that provides great content on every page.

content
{i} içindekiler

Tom bardağının içindekileri lavaboya döktü. - Tom poured the contents of his glass into the sink.

Tom evrak çantasının içindekileri masaya döktü. - Tom dumped the contents of his briefcase out on the table.

content
(Dilbilim) düşünüm
content
katkı oranı
content
istiap
content
rıza
content
doygun
content
mutlu

Tom'un mutlu olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is contented.

Tom mutlu görünüyordu. - Tom seemed contented.

content
hoşnut

Çok hoşnut görünüyorsun. - You look very content.

Basit bir yaşamdan hoşnuttur. - He is content with the simple life.

content
{s} olumlu
content
{s} razı
content
doyurmak
content
{i} memnuniyet

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

content
{s} hoşnut, memnun
content
memnuniye

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

content
{i} lehte oy kullananlar
content
{s} hazır
content
{i} ayar
content
(İnşaat) içindeki, muhteva
English - English
content
acquiescence without examination

  Hyphenation

  ac·qui·es·cence with·out ex·a·mi·na·tion

  Turkish pronunciation

  äkwiesıns wîdhaut îgzämıneyşın

  Pronunciation

  /ˌakwēˈesəns wəᴛʜˈout əgˌzaməˈnāsʜən/ /ˌækwiːˈɛsəns wɪðˈaʊt ɪɡˌzæməˈneɪʃən/

  Word of the day

  truckle
Favorites