a summary account of a new publication

listen to the pronunciation of a summary account of a new publication
English - Turkish

Definition of a summary account of a new publication in English Turkish dictionary

prospectus
prospektüs

Tom dört farklı üniversitelerden prospektüsleri sipariş verdi. - Tom ordered prospectuses from four different universities.

Prospektüsleri okumadın mı? - Didn't you read the prospectus?

prospectus
{i} tanıtıcı broşür [brit.]
prospectus
(Kanun,Ticaret) izahname
prospectus
(Kanun) izahat
prospectus
(Ticaret) tarifname
prospectus
tanıtmalık
prospectus
tanıtma broşürü
prospectus
{i} tarife
prospectus
(isim) prospektüs, tarife, proje, tanıtıcı broşür [brit.]
prospectus
yayımlanacak kitabı ayrıntılı olarak tarif eden broşür
prospectus
{i} proje
English - English
{n} prospectus
A summary account
short
a summary account of a new publication

  Hyphenation

  a sum·ma·ry ac·count of a new pub·li·ca·tion

  Turkish pronunciation

  ı sʌmıri ıkaunt ıv ı nyu pʌblîkeyşın

  Pronunciation

  /ə ˈsəmərē əˈkount əv ə ˈnyo͞o ˌpəbləˈkāsʜən/ /ə ˈsʌmɜriː əˈkaʊnt əv ə ˈnjuː ˌpʌblɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  glower
Favorites