a quick skim through the pages of a book

listen to the pronunciation of a quick skim through the pages of a book
a quick skim through the pages of a book

  Turkish pronunciation

  ı kwîk skîm thru dhi peycız ıv ı bûk

  Pronunciation

  /ə ˈkwək ˈskəm ˈᴛʜro͞o ᴛʜē ˈpāʤəz əv ə ˈbo͝ok/ /ə ˈkwɪk ˈskɪm ˈθruː ðiː ˈpeɪʤəz əv ə ˈbʊk/

  Word of the day

  flay
Favorites