a person who makes a formal declaration or statement

listen to the pronunciation of a person who makes a formal declaration or statement
English - Turkish

Definition of a person who makes a formal declaration or statement in English Turkish dictionary

declarant
bildirimde bulunan kişi
declarant
{i} bildirimde bulunan kimse
declarant
{i} vatandaşlık başvurusu yapan kimse [amer.]
declarant
{i} beyan eden kimse
declarant
vatandaşlık başvurusu yapan kimse
English - English
declarant
a person who makes a formal declaration or statement

  Hyphenation

  a per·son who makes a for·mal dec·la·ra·tion or state·ment

  Turkish pronunciation

  ı pırsın hu meyks ı fôrmıl deklıreyşın ır steytmınt

  Pronunciation

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ˈmāks ə ˈfôrməl ˌdeklərˈāsʜən ər ˈstātmənt/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ˈmeɪks ə ˈfɔːrməl ˌdɛklɜrˈeɪʃən ɜr ˈsteɪtmənt/
Favorites