a party of former associates who have come together again

listen to the pronunciation of a party of former associates who have come together again
English - Turkish

Definition of a party of former associates who have come together again in English Turkish dictionary

reunion
{i} tekrar toplanma
reunion
tekrar kavuşma
reunion
(Tıp) Birbirinden ayrılmış parçaların birleşmesi
reunion
{i} yeniden bir araya gelme
reunion
yine birleşme
reunion
{i} birleşme
reunion
yeniden birleşme
reunion
{i} toplanma
reunion
toplantı/birleşme
reunion
arkadaş toplantısı
reunion
toplantı

Öğrencilerin üçte ikisi toplantıya geldi. - Two thirds of the students came to the reunion.

Sizlerden herhangi birinin bu hafta sonu bizim lise toplantısına gitmeyi planlayıp planlamadığınızı sadece merak ediyordum. - I was just wondering if any of you are planning to go to our high school reunion this weekend.

reunion
{i} anma toplantısı

Tom bir aile anma toplantısı için Boston'a gitti. - Tom went to Boston for a family reunion.

Tom geçen hafta lisesinin anma toplantısına gitti. - Tom went to his high school reunion last week.

reunion
{i} uzlaşma
English - English
reunion
a party of former associates who have come together again

  Hyphenation

  a par·ty of form·er associates who have come to·geth·er a·gain

  Turkish pronunciation

  ı pärti ıv fôrmır ısōsiıts hu häv kʌm tıgedhır ıgeyn

  Pronunciation

  /ə ˈpärtē əv ˈfôrmər əˈsōsēəts ˈho͞o ˈhav ˈkəm təˈgeᴛʜər əˈgān/ /ə ˈpɑːrtiː əv ˈfɔːrmɜr əˈsoʊsiːəts ˈhuː ˈhæv ˈkʌm təˈɡɛðɜr əˈɡeɪn/

  Word of the day

  redolent
Favorites