a manifestation of divine truth

listen to the pronunciation of a manifestation of divine truth
English - Turkish

Definition of a manifestation of divine truth in English Turkish dictionary

revelation
{i} vahiy

Vahiy herkesi çok şaşırttı. - The revelation took everyone by surprise.

Şiir, bir keşif, bir vahiy ve diyalog için bir davettir. - Poetry is an exploration, a revelation, and an invitation for dialogue.

revelation
ifşa
revelation
{i} açığa çıkarma
revelation
keşif

Şiir, bir keşif, bir vahiy ve diyalog için bir davettir. - Poetry is an exploration, a revelation, and an invitation for dialogue.

revelation
açınlama
revelation
açığa çıkma
revelation
açığa vurma
revelation
{i} esin
revelation
{i} belli etme
revelation
{i} ilham

O benim için bir ilhamdı. - It was a revelation to me.

English - English
revelation
a manifestation of divine truth

  Hyphenation

  a ma·ni·fes·ta·tion of di·vine truth

  Turkish pronunciation

  ı mänıfesteyşın ıv dîvayn truth

  Pronunciation

  /ə ˌmanəfeˈstāsʜən əv dəˈvīn ˈtro͞oᴛʜ/ /ə ˌmænəfɛˈsteɪʃən əv dɪˈvaɪn ˈtruːθ/

  Word of the day

  judas
Favorites