a longing for better times or circumstances

listen to the pronunciation of a longing for better times or circumstances
English - Turkish

Definition of a longing for better times or circumstances in English Turkish dictionary

discontent
{i} memnuniyetsizlik

Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalışın. - Desire is a source of discontent. Try to control it.

discontent
hoşnutsuz

Tom hoşnutsuz görünüyor. - Tom seems discontented.

Tom'un hoşnutsuz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is discontented.

discontent
dargın
discontent
sızıltı
discontent
hoşnut olmayan
discontent
{f} hoşnutsuzluk ver
discontent
hoşnutsuzluk

Başkaları ile hoşnutsuzluk içinde yaşamaktansa dünya malından vazgeçmek daha iyi. - Better to give up possessions than to live in discontent with others.

discontent
memnun olmayan
discontent
dargınlık
discontent
hoşnutsuzluk,v.hoşnutsuzluk ver: n.hoşnutsuzluk
discontent
istemeyerek
discontent
discontentedness discontentment hoşnutsuzlu
discontent
{i} üzücü şey
discontent
discontentedly hoşnutsuz olarak
discontent
memnuniyetsizliğe sebep olmak
discontent
memnuniyetsizlikle
English - English
discontent
a longing for better times or circumstances

  Hyphenation

  a long·ing for bet·ter times or circumstances

  Turkish pronunciation

  ı lôngîng fôr betır taymz ır sırkımstänsız

  Pronunciation

  /ə ˈlôɴɢəɴɢ ˈfôr ˈbetər ˈtīmz ər ˈsərkəmˌstansəz/ /ə ˈlɔːŋɪŋ ˈfɔːr ˈbɛtɜr ˈtaɪmz ɜr ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  Word of the day

  scepter
Favorites