a long narrow depression in a surface

listen to the pronunciation of a long narrow depression in a surface
a long narrow depression in a surface

  Hyphenation

  a Long nar·row De·pres·sion in a sur·face

  Turkish pronunciation

  ı lông närō dîpreşın în ı sırfıs

  Pronunciation

  /ə ˈlôɴɢ ˈnarō dəˈpresʜən ən ə ˈsərfəs/ /ə ˈlɔːŋ ˈnæroʊ dɪˈprɛʃən ɪn ə ˈsɜrfəs/

  Word of the day

  boeotian
Favorites