a genus of grasses bearing spikes of flowers resembling the cornucopia in form

listen to the pronunciation of a genus of grasses bearing spikes of flowers resembling the cornucopia in form
English - Turkish

Definition of a genus of grasses bearing spikes of flowers resembling the cornucopia in form in English Turkish dictionary

cornucopia
{i} bereket
cornucopia
dolu boynuz
cornucopia
{i} bolluk
cornucopia
bereket simgesi sayılan meyve vb
cornucopia
boynuz biçimliboynuz biçimli süsleme
cornucopia
{i} boynuz biçimli süsleme
cornucopia
{i} boynuz biçimli kap
English - English
cornucopia
a genus of grasses bearing spikes of flowers resembling the cornucopia in form

  Hyphenation

  a ge·nus of grasses bear·ing spikes of flowers resembling the cor·nu·co·pi·a in form

  Turkish pronunciation

  ı cinıs ıv gräsız berîng spayks ıv flauırz rizemblîng dhi kôrnıkōpiı în fôrm

  Pronunciation

  /ə ˈʤēnəs əv ˈgrasəz ˈberəɴɢ ˈspīks əv ˈflouərz rēˈzembləɴɢ ᴛʜē ˌkôrnəˈkōpēə ən ˈfôrm/ /ə ˈʤiːnəs əv ˈɡræsəz ˈbɛrɪŋ ˈspaɪks əv ˈflaʊɜrz riːˈzɛmblɪŋ ðiː ˌkɔːrnəˈkoʊpiːə ɪn ˈfɔːrm/

  Word of the day

  primipara
Favorites