a game at cards similar to bluff

listen to the pronunciation of a game at cards similar to bluff
English - Turkish

Definition of a game at cards similar to bluff in English Turkish dictionary

brag
böbürlenmek

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
övünmek

Övünmek yok! Bu seni kötü gösterir! - Don't brag! It makes you sound poorer!

Övünmek için değil ama oldukça yüksek bir IQ'ye sahibim. - Not to brag, but I have a pretty high IQ.

brag
kendini methetmek
brag
kasılmak
brag
yüksekten atma
brag
palavra atmak
brag
tafra satmak
brag
atıp tutmak
brag
{f} övün

Tom kesinlikle çok övünür. - Tom certainly brags a lot.

Tom'un kaç para kazandığından övünerek bahsettiğini duydum. - I heard Tom bragging about how much money he made.

brag
böbürlen

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

Tom yeni telefonuyla böbürlendi. - Tom bragged about his new phone.

brag
iskambil oyun
brag
ovünülecek şey
brag
övürlen kimse
brag
övünme

Tom Mary'nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu. - Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race.

Ebeveynlerimin konserde benim hakkımda övünme tarzı can sıkıcıydı. - It was embarrassing the way my parents bragged about me at the concert.

brag
methetmek
brag
i övünme
brag
övünen kimse
brag
(fiil) övünmek, böbürlenmek; yüksekten atmak
brag
övmek
brag
atıcı
English - English
brag
a game at cards similar to bluff

  Hyphenation

  a game at cards si·mi·lar to bluff

  Turkish pronunciation

  ı geym ät kärdz sîmılır tı blʌf

  Pronunciation

  /ə ˈgām ˈat ˈkärdz ˈsəmələr tə ˈbləf/ /ə ˈɡeɪm ˈæt ˈkɑːrdz ˈsɪməlɜr tə ˈblʌf/

  Word of the day

  empennage
Favorites