a diplomatic representative of the pope ranking below a nuncio

listen to the pronunciation of a diplomatic representative of the pope ranking below a nuncio
English - Turkish

Definition of a diplomatic representative of the pope ranking below a nuncio in English Turkish dictionary

internuncio
internuncial vücudun farklıl kılsılmlarını birbirine bağlayan Papa elçisi ile ilgili
internuncio
Papa elçisi bulunmayan bir yabancı memlekete Vatikandan gönderilen siyasi memur
internuncio
arabulucu
internuncio
aracı
English - English
internuncio
a diplomatic representative of the pope ranking below a nuncio

  Hyphenation

  a dip·lo·ma·tic rep·re·sent·a·tive of the Pope rank·ing be·low a nun·ci·o

  Turkish pronunciation

  ı dîplımätîk reprızentıtîv ıv dhi pōp rängkîng bilō ı nʌnsiō

  Pronunciation

  /ə ˌdəpləˈmatək ˌreprəˈzentətəv əv ᴛʜē ˈpōp ˈraɴɢkəɴɢ bēˈlō ə ˈnənsēō/ /ə ˌdɪpləˈmætɪk ˌrɛprəˈzɛntətɪv əv ðiː ˈpoʊp ˈræŋkɪŋ biːˈloʊ ə ˈnʌnsiːoʊ/

  Word of the day

  illeist
Favorites