a diplomatic representative of the pope ranking below a nuncio

listen to the pronunciation of a diplomatic representative of the pope ranking below a nuncio
Englisch - Türkisch

Definition von a diplomatic representative of the pope ranking below a nuncio im Englisch Türkisch wörterbuch

internuncio
internuncial vücudun farklıl kılsılmlarını birbirine bağlayan Papa elçisi ile ilgili
internuncio
Papa elçisi bulunmayan bir yabancı memlekete Vatikandan gönderilen siyasi memur
internuncio
arabulucu
internuncio
aracı
Englisch - Englisch
internuncio
a diplomatic representative of the pope ranking below a nuncio

  Silbentrennung

  a dip·lo·ma·tic rep·re·sent·a·tive of the Pope rank·ing be·low a nun·ci·o

  Türkische aussprache

  ı dîplımätîk reprızentıtîv ıv dhi pōp rängkîng bilō ı nʌnsiō

  Aussprache

  /ə ˌdəpləˈmatək ˌreprəˈzentətəv əv ᴛʜē ˈpōp ˈraɴɢkəɴɢ bēˈlō ə ˈnənsēō/ /ə ˌdɪpləˈmætɪk ˌrɛprəˈzɛntətɪv əv ðiː ˈpoʊp ˈræŋkɪŋ biːˈloʊ ə ˈnʌnsiːoʊ/

  Wort des Tages

  tellurian
Favoriten