a contemptuous or scornful remark

listen to the pronunciation of a contemptuous or scornful remark
English - Turkish

Definition of a contemptuous or scornful remark in English Turkish dictionary

sneer
{i} küçümseyerek gülme
sneer
dudak bükmek
sneer
alay
sneer
alay etmek
sneer
hor görme
sneer
küçümseme

Bir incitici söz ve bir küçümseme hariç, asla daha yumuşak tutkularla konuşmadı. - He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer.

sneer
dudak bükme
sneer
istihza
sneer
{f} küçümsemek
sneer
istihza etmek
sneer
(fiil) alayla gülümsemek, küçümsemek, gülmek (küçümseme)
sneer
{f} at -e dudak bükmek, -i küçümsemek
sneer
{f} alayla gülümsemek
sneer
küçümseyerek
sneer
{f} dudağını bükmek
sneer
sneer küçümse
sneer
sneeringlyalay ederek
English - English
sneer
a contemptuous or scornful remark

  Hyphenation

  a con·temp·tu·ous or scorn·ful re·mark

  Turkish pronunciation

  ı kıntempçuıs ır skôrnfıl rimärk

  Pronunciation

  /ə kənˈtempʧo͞oəs ər ˈskôrnfəl rēˈmärk/ /ə kənˈtɛmpʧuːəs ɜr ˈskɔːrnfəl riːˈmɑːrk/

  Word of the day

  schlep
Favorites