küçümseme

listen to the pronunciation of küçümseme
Turkish - English
disdain
scorn

True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging. - Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar.

Scorn is the food of fools. - Küçümseme aptalların yemeğidir.

underestimation
setdown
contempt, despising
contempt

Tom is below contempt. - Tom küçümsemenin altında.

The best revenge is indifference, contempt. - En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir.

scoff
underrating, belittling, minimizing
looking down on, despising
contemptibility
contemptuousness
{i} condescending
derision
{i} belittling

Sami started belittling Layla. - Sami, Leyla'yı küçümsemeye başladı.

sneer

He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer. - Bir incitici söz ve bir küçümseme hariç, asla daha yumuşak tutkularla konuşmadı.

sarcasm
snub
shy
küçümsemek
belittle

He takes every opportunity to belittle you. - O sizi küçümsemek için her fırsatı kullanır.

küçümsemek
{f} underestimate
küçümsemek
despise

Tom is bound to despise Mary eventually. - Tom, sonunda Mary'yi küçümsemek zorunda.

küçümsemek
underrate
küçümseme ile davranmak
condescend
küçümseme amacı ile değil
no disparagement intended
küçümseme amacı ile değil
no disparagement
küçümsemek
{f} disdain
küçümsemek
{f} scorn
küçümsemek
look down on
küçümsemek
contempt
küçümsemek
look down
küçümsemek
sneeze at
küçümsemek
laugh off
küçümsemek
(deyim) hold in contempt
küçümsemek
sneer at
küçümsemek
make little of
küçümsemek
(deyim) cry down
küçümse
{f} condescending
küçümse
{f} scorn

There was a scornful note in his voice. - Sesinde küçümseyen bir ifade vardı.

Tom learnt from Mr Ogawa that many people have scorn for the nouveau riche. - Tom birçok insanın sonradan görme insanları küçümsediğini Bay Ogawa'dan öğrendi.

küçümse
despise

He despised those who lived on welfare. - Refah içinde yaşayan insanları küçümsedi.

They don't despise you. - Onlar seni küçümsemiyorlar.

küçümse
{f} scorned
küçümse
pooh pooh
küçümsemek
understate
küçümsemek
slight
küçümsemek
undervalue
küçümsemek
depreciate
küçümsemek
minimize
küçümsemek
snub
küçümsemek
disparage
küçümsemek
belittling
küçümse
despised

Tom and I despised each other. - Tom ve ben birbirimizi küçümsedik.

Even his servants despised him. - Onun uşakları bile onu küçümsedi.

küçümse
belittle

He takes every opportunity to belittle you. - O sizi küçümsemek için her fırsatı kullanır.

Do not belittle his suggestions. - Onun önerilerini küçümseme.

küçümsemek
to underrate, belittle, minimize
küçümsemek
contemn
küçümsemek
to look down on, despise
küçümsemek
pooh pooh
küçümsemek
defy
küçümsemek
palter
küçümsemek
sneeze
küçümsemek
poohpooh
küçümsemek
flout
küçümsemek
sneer
küçümsemek
make light of
küçümsemek
to despise, to belittle, to scorn, to underrate, to minimize, to disparage, to snub, to look down on sb/sth, to look down one's nose at
küçümsemek
sell short
Turkish - Turkish
Küçümsemek işi
Küçümsemek işi: "Lüks mevki müşterilerinin, güverte yolcularına bakışı gibi sinire batan bir küçümseme ile bakıyor bana."- H. Taner
istihfaf
Küçümsemek
küçüksemek
küçümsemek
Değer ve önem vermemek, küçük görmek
küçümsemek
Değer ve önem vermemek, küçük görmek: "Alay mı ediyorum, onu küçümsüyor diye her an tetikte."- Y. Kemal
küçümseme
Favorites