a british unit of length equivalent to 1,853 18 meters (6,082 feet)

listen to the pronunciation of a british unit of length equivalent to 1,853 18 meters (6,082 feet)
English - Turkish

Definition of a british unit of length equivalent to 1,853 18 meters (6,082 feet) in English Turkish dictionary

mile
{i} mil

Ben, kıyıdan yaklaşık bir mil ötede bir balıkçı teknesi gördüm. - I saw a fishing boat about a mile off the shore.

Kasvetli bir manzara, her yöne millerce yayıldı. - A dreary landscape spread out for miles in all directions.

mile
(Askeri) MİL: 1760 yarda veya 5280 fite tekabül eden uzunluk ölçüsü. Bir mil, 1609.3 metredir. Buna "statute mile" de denir
mile
mil (m.)
nautical mile
deniz mili
mi
gamın üçüncü notası
mile
dönüm noktası

O gün projemizde önemli bir dönüm noktasıydı. - That day was an important milestone in our project.

mile
{i} kara mili
mile
milepostyol üzerinde mil işareti olan direk
mile
nautical mile coğrafya veya deniz mili
mile
önemli bir olay
mile
{i} mil (uzaklık ölçü birimi)
mile
35 metrelik uzunluk ölçü birimi
mile
1852 metrelik mesafe ölçüsü
mile
milestonekilometre taşı
mile
(İnşaat) 1609 metre
nautical mile
(Askeri) DENİZ MİLİ: Arz yüzeyinde bir dakikalık daire yayına eşit olan bir mesafe ölçüsü. ABD, 1.852 metre veya 6,076.11549 fite eşit olan milletlerarası deniz milini kabul etmiştir
nautical mile
deniz mili (1852 metre)
English - English
nautical mile
mi
mile
a british unit of length equivalent to 1,853 18 meters (6,082 feet)
Favorites