a british unit of length equivalent to 1,853 18 meters (6,082 feet)

listen to the pronunciation of a british unit of length equivalent to 1,853 18 meters (6,082 feet)
Englisch - Türkisch

Definition von a british unit of length equivalent to 1,853 18 meters (6,082 feet) im Englisch Türkisch wörterbuch

mile
{i} mil

Ada kıyıdan yaklaşık iki mil uzaklıktadır. - The island is about two miles off the coast.

Denize yarım milden daha fazla değil. - It is no more than half a mile to the sea.

mile
(Askeri) MİL: 1760 yarda veya 5280 fite tekabül eden uzunluk ölçüsü. Bir mil, 1609.3 metredir. Buna "statute mile" de denir
mile
mil (m.)
nautical mile
deniz mili
mi
gamın üçüncü notası
mile
(İnşaat) 1609 metre
mile
milestonekilometre taşı
mile
1852 metrelik mesafe ölçüsü
mile
35 metrelik uzunluk ölçü birimi
mile
{i} mil (uzaklık ölçü birimi)
mile
nautical mile coğrafya veya deniz mili
mile
önemli bir olay
mile
milepostyol üzerinde mil işareti olan direk
mile
{i} kara mili
mile
dönüm noktası

O gün projemizde önemli bir dönüm noktasıydı. - That day was an important milestone in our project.

nautical mile
(Askeri) DENİZ MİLİ: Arz yüzeyinde bir dakikalık daire yayına eşit olan bir mesafe ölçüsü. ABD, 1.852 metre veya 6,076.11549 fite eşit olan milletlerarası deniz milini kabul etmiştir
nautical mile
deniz mili (1852 metre)
Englisch - Englisch
nautical mile
mi
mile
a british unit of length equivalent to 1,853 18 meters (6,082 feet)
Favoriten