şaşılacak

listen to the pronunciation of şaşılacak
Turkish - English
amazing

It's amazingly simple. - Bu şaşılacak derecede basit.

prodigious, miraculous, astonishing
wonderful
prodigious
astounding
astonishing

The townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were. - Kasaba halkı kaçakçıların ne olduğunu hakkında şaşılacak derecede toydu.

phenomenal

We're doing phenomenally well. - Şaşılacak biçimde iyi yapıyoruz.

shocking
fabulous
miraculous
{s} wondrous
şaşılacak şey
wonder

It's a wonder they're still awake. - Onların hâlâ uyanık olması şaşılacak şey.

şaşılacak bir şey yok
no wonder that
şaşılacak biçimde
amazedly
şaşılacak biçimde
wondrously
şaşılacak derecede
astonishingly

The townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were. - Kasaba halkı kaçakçıların ne olduğunu hakkında şaşılacak derecede toydu.

şaş
crosseyed
şaş
baffle

Third wish? The man was baffled. How can it be a third wish if I haven't had a first and second wish? - Üçüncü dilek mi? Adam şaşırdı. Birinci ve ikinci dileği dilememişsem, o nasıl üçüncü dilek olabilir ki?

That just baffles me. - O sadece beni şaşırtıyor.

Turkish - Turkish

Definition of şaşılacak in Turkish Turkish dictionary

şaş
şaşı
şaş
Yanlış, ters
şaşılacak
Favorites