çiftçilik

listen to the pronunciation of çiftçilik
Turkish - English
farming
ploughing
agriculture
husbandry
agriculture, farming, husbandry
farming; being a farmer
till
tillage
farm
tilth
çiftçi
farmer

She looks like a farmer's wife. - O bir çiftçinin karısına benziyor.

The government compensated the farmers for the damage to the crops. - Hükümet çiftçilerin hasatlarının zararını telafi etti.

çiftçilik ile ilgili
rural
çiftçilik yapmak
to farm
çiftçilik yapmak
follow the plow
çiftçilik yapmak
follow the plough
çiftçi
rancher

The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate. - ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu.

çiftçi
{i} yeoman
geleneksel çiftçilik
(Tarım) traditional farming
çiftçi
agricultural labourer
çiftçi
peasant

This discovery has been exploited to the detriment of the poor peasants. - Bu keşif, fakir çiftçilerin aleyhine oldu.

çiftçi
tiller
çiftçi
husband
çiftçi
agriculture

The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate. - ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu.

çiftçi
farm worker
çiftçi
cultivator
çiftçi
husbandman
zevk için çiftçilik yapan
gentleman-farmer
çiftçi
{i} bucolic
çiftçi
{i} agriculturalist
çiftçi
ploughman
çiftçi
agriculturist
çiftçi
crofter
çiftçi
agricultural laborer
çiftçi
hillbilly
çiftçi
rube
çiftçi
plowman
çiftçi
carl
Turkish - Turkish
Çiftçinin gördüğü işler, tarım, rençberlik, ziraat
Çiftçi olma durumu
Çiftçi olma durumu. Çiftçinin gördüğü işler, tarım, rençberlik, ziraat: "Devlet ... yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır."- Anayasa
(Osmanlı Dönemi) felâhat
Çiftçi
rençper
Çiftçi
maraba
Çiftçi
fellah
Çiftçi
(Hukuk) EKKAR
çiftçi
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
çiftçilik
Favorites