çekingen

listen to the pronunciation of çekingen
Turkish - English
shy

Tom is a shy and reserved young man. - Tom utangaç ve çekingen bir genç adamdır.

Mary is a shy and reserved young woman. - Mary utangaç ve çekingen bir genç kadındır.

timid

Tom is quite timid, isn't he? - Tom oldukça çekingen, değil mi?

A mouse is a timid creature. - Bir fare çekingen bir yaratıktır.

withdrawn
bashful

The boy is bashful and doesn't talk much. - Oğlan çekingen ve pek konuşmuyor.

reserved

Bill is quite reserved. - Bill oldukça çekingendir.

My friends always say I'm too reserved, but my family always says I'm too boring. - Arkadaşlarım, çok çekingen olduğumu söylerler iken; ailem ise hep, çok sıkıcı olduğumu iddia eder.

diffident

Tom is such a diffident man. He seems to have quite low self-esteem. - Tom böylesine çekingen bir adam. O oldukça kendine güvensiz gibi görünüyor.

uncommunicative
retiring
shrinking
distrustful of oneself
backward
timid, sheepish, hesitant, shy, mousy, bashful, reserved, diffident, backward
demure
standoffish
mousy
faint
unsocial
coy
unsociable

Tom is unsociable, isn't he? - Tom çekingen, değil mi?

Tom is extremely unsociable. - Tom son derece çekingen.

timorous
farouche
fainthearted
backwards
as quiet as a mouse
mouse

A mouse is a timid creature. - Bir fare çekingen bir yaratıktır.

eunuch
inhibited
undemonstrative
nervy
diffidently
sheepish
hesitant
scary
inhibit

Alcohol lowers inhibitions. - Alkol çekingenliği azaltır.

nervous
pusillanimous
withdraw
çekingen davranmak
to be shy; to act reluctantly, show reluctance
çekingen kimse
milquetoast
çekingen kimse
cissy
Turkish - Turkish
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan (kimse), muhteriz: "Korkak mı diyeyim, çekingen mi diyeyim, bir tuhaf olmuşlar."- S. F. Abasıyanık
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
cesaretsiz
ürkek
muhteriz
(Osmanlı Dönemi) AJİR
bün
çekingen
Favorites