çöz

listen to the pronunciation of çöz
Turkish - English
untie

Tom started to untie his shoes. - Tom ayakkabılarını çözmeye başladı.

I can't untie this knot. - Bu düğümü çözemiyorum.

unbend
unwrap
untangle
unfasten
resolve

It's time to resolve this question once and for all. - Bu sorunu kesin olarak çözme zamanı.

The office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem. - Ofis çalışanları problemi çözmek için hızlı ve etkili çalıştılar.

unreel
puzzle out
uncoil
decrypt

I don't have a decryption program. - Bir şifre çözme programım yok.

{f} unbending
disentangle
{f} untied

Hold on a minute. My shoelaces are untied. - Bir dakika bekle. Ayakkabı bağlarım çözülmüş.

Tom took off his jacket and untied his bow tie. - Tom ceketini çıkardı ve papyonunu çözdü.

work out

I am going to work out the problem by myself. - Problemi tek başıma çözeceğim.

I'll give you five minutes to work out this problem. - Bu sorunu çözmen için sana beş dakika vereceğim.

desolder
{f} solved

This is how I solved the problem. - Bu benim problemi nasıl çözdüğümdür.

You could have solved this puzzle with a little more patience. - Biraz daha sabırla bu bulmacayı çözebilirdin.

{f} solving

He tried solving the problem. - Problemi çözmeyi denedi.

I have my own way of solving it. - Onu çözmek için kendi tarzım var.

solve

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

Allen was given a problem that was impossible to solve. - Allen'e çözülmesi imkânsız bir problem verilmişti.

undid
unravel

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive. - Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

As the story advances, the mystery unravels. - Hikaye ilerledikçe gizem çözülür.

{f} unfastened
{f} unwrapped
{f} unbent
demodulate
dissolve

Oxygen from the air dissolves in water. - Havadan gelen oksijen suda çözülür.

Sugar dissolves in hot water. - Şeker sıcak suda çözülür.

unpack
puzzleout
decipher

Investigators are trying to decipher what happened. - Müfettişler ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

unsnarl
unloose
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

unbind
unlay
disentangled
unmortise
unbound
unhitch
unriddle
unswathe
sorun çöz
(Bilgisayar) fix a problem
nesne grubunu çöz
(Bilgisayar) ungroup object
nesne grubunu çöz
(Bilgisayar) ungroup objects
tablo grubunu çöz
(Bilgisayar) ungroup sheets
Turkish - Turkish
çöz
Favorites