(spanish) a silver coin, weighing about 3 grams, worth an eighth of a peso

listen to the pronunciation of (spanish) a silver coin, weighing about 3 grams, worth an eighth of a peso
English - Turkish

Definition of (spanish) a silver coin, weighing about 3 grams, worth an eighth of a peso in English Turkish dictionary

real
{s} gerçek

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

O gerçekten akıllı, değil mi? - She's really smart, isn't she?

real
{s} hakiki

Sen hiç hakiki Macar tas kebabı yedin mi? Hayır ama gerçekten yemek istiyorum. - Have you ever had genuine Hungarian goulash? No, but I'd really like to.

Hakiki kadınların kıvrımları vardır. - Real women have curves.

real
{s} reel

Reel sayılar kümesi sayılamazdır. - The set of real numbers is uncountable.

Fiyat artışları reel ve nominal büyüme oranları arasındaki farkı açıklar. - Price increases explain the difference between the real and nominal growth rates.

real
{s} asıl

Asıl amaç buysa bilmem tabii. - If that is the real aim, naturally I would not know about that.

Buradaki asıl öncelik nedir? - What's the real priority here?

real
real property mülk
real
{s} sabit

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

real
{s} etkin
real
mülk
real
gerçekten çok

Tatoeba gerçekten çok dilli. Bütün diller birbirine bağlıdır. - Tatoeba is really multilingual. All the languages are interconnected.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

real
(isim) real [fin.]
real
the real thing esaslı şey
real
has

Onun gerçekten hasta olup olmadığını merak ediyorum. - I wonder if he's really sick.

O, yeni pantolon askısı hakkında gerçekten hassas. - She's really touchy about her new braces.

real
sahici
real
real image gerçek gürüntü
real
(zarf) gerçekten, sahiden, cidden
real
gerçekten

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

real
{s} asıl: the real problem asıl sorun. his real aim onun asıl amacı
real
{s} aktif
English - English
real-
real
(spanish) a silver coin, weighing about 3 grams, worth an eighth of a peso
Favorites