elements that completely enclose the area within their boundaries

listen to the pronunciation of elements that completely enclose the area within their boundaries
İngilizce - Türkçe

elements that completely enclose the area within their boundaries teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

closed
kapalı

Nagano'ya giden yol trafiğe kapalı. - The road to Nagano is closed to traffic.

Gözleri kapalı müzik dinledi. - He listened to the music with his eyes closed.

closed
kapanmak
closed
basına kapalı
closed
örtük
closed
yumuk
closed
(Bilgisayar) kapatıldı

Yirmi demir yolu kapatıldı. - Twenty railroads were closed down.

Tema parkı geçen ay kapatıldı. - The theme park was closed down last month.

closed
yumulu
closed
{f} kapat

O, onun söylediğine kulaklarını kapattı. - She closed her ears to what he was saying.

O yağmur korkusuyla pencereyi kapattı. - He closed the window for fear of rain.

closed
{s} kapanmış

Oraya vardığımda mağaza zaten kapanmıştı. - The store was already closed when I got there.

Konuyu kapanmış olarak kabul ediyorum. - I consider the matter closed.

closed
{s} kapatılmış

Kapılar kapatılmıştı. - The doors were closed.

Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı. - The airspace around the airport was closed temporarily.

İngilizce - İngilizce
closed
elements that completely enclose the area within their boundaries

  Heceleme

  elements that com·plete·ly en·close the ar·e·a with·in their boundaries

  Türkçe nasıl söylenir

  elımınts dhıt kımplitli înklōz dhi eriı wîdhîn dher baundriz

  Telaffuz

  /ˈeləmənts ᴛʜət kəmˈplētlē ənˈklōz ᴛʜē ˈerēə wəˈᴛʜən ˈᴛʜer ˈboundrēz/ /ˈɛləmənts ðət kəmˈpliːtliː ɪnˈkloʊz ðiː ˈɛriːə wɪˈðɪn ˈðɛr ˈbaʊndriːz/