ekspres

listen to the pronunciation of ekspres
Türkçe - İngilizce
express

Will you express this letter? - Bu mektubu ekspres olarak postalar mısınız?

The express arrives at 6:30 p.m. - Ekspres akşam 6:30'da varır.

limited

This limited express is bound for Sendai. - Bu sınırlı ekspres Sendai'ye gider.

express, express train; quick, fast; (posta) express
express (train, boat, mail, etc.)
nonstop
(an) express
ekspres yol
highway
ekspres (taşıt)
express
ekspres hava sevkiyatı
(Askeri) express air shipment
ekspres karayolu
express highway
ekspres olarak
express

Will you express this letter? - Bu mektubu ekspres olarak postalar mısınız?

ekspres olmayan
local
ekspres olmayan tren
local train
ekspres otobüs
express
ekspres otobüs
limited
ekspres posta
express

Please send it by express mail. - Lütfen ekspres posta ile gönderin.

ekspres posta
express post
ekspres posta
overnight mail
ekspres posta ile
by express mail
ekspres posta ücreti
(Ticaret) express fee
ekspres taşımacılık
express
ekspres tren
limited
ekspres tren
nonstop train
ekspres tren
(Ticaret) fast tram
ekspres tren
through train
ekspres tren
express train

The local train is less comfortable than the express train. - Normal tren ekspres trenden daha az rahattır.

The express train went by so fast we hardly saw it. - Ekspres tren o kadar hızlı geçti ki onu zorlukla gördük.

ekspres tren
express

The express train from Paris arrives at ten o'clock. - Paristen gelen ekspres tren saat onda varır.

There was standing room only in the Regional Express to Nuremberg. - Sadece, Nürnberg Bölgesel Ekspres treninde ayakta duracak yer vardı.

ekspres tren
limited train
ekspres tren
express, express train
ekspres treni
express train
ekspres vapur
(Ticaret) fast boat
ekspres yol
parkway
ekspres yol
motorway
ekspres yol
freeway
ekspres yol
superhighway, expressway
ekspres yol
expressway
ekspres yolcu gemisi
(Ticaret) fast passenger steamer
ekspres yük treni
through freight train
ekspres yük treni
through goods train
ekspres yol
speedway
bu ekspres treni mi normal tren mi
Is this an express or a local train
bu tren ekspres mi
Is that an express train
bunu ekspres posta ile gönderme ücreti ne kadar
How much does it cost to send this by express
bunu ekspres posta ile göndermek istiyorum
I'd like to send this by express post
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) ing. Seyahatı esnasında ancak büyük duraklarda duran ve çok hızlı giden vasıta
Yalnız büyük duraklarda duran, büyük iskelelere uğrayan ve çok hızlı giden tren, uçak, otobüs veya gemi
Özel ulak
İvedilikle, çabuk yapılan (şey)
ekspres yol
Taşıtların hızlarını kesmeden gidebileceği genişlikte, gidiş ve geliş yönleri bölünmüş yol
ekspres