egemen

listen to the pronunciation of egemen
Türkçe - İngilizce
sovereign

Queen Victoria was the sovereign of Great Britain. - Kraliçe Victoria, Büyük Britanya'ya egemen oldu.

Sovereignty unconditionally belongs to the nation. - Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

dominant

Economists predict that around the year 2060, the so-called Western world, composed of Europe and North America, will lose their dominant position in the global economy. - Ekonomistler 2060 yılı civarında, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan oluşan sözde Batı dünyasının küresel ekonomideki egemen konumunu kaybedeceğini tahmin ediyorlar.

In some species of animals, the female is dominant over the male. - Bazı hayvan türlerinde dişi erkek üzerinde egemendir.

ruling

The ruling class will not surrender its power. - Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez.

(Biyokimya) independent
hegemon
masterful
(isim) Sovereign, dominant
sovereign, dominant, preeminent
regnant
ascendent
ascendant
sov'ran
prevailing
sovereign, dominant hükümran, hâkim
uppermost
hegemonic
egemen olmak
dominate
egemen güç
sovereign
egemen olma
prevalence
egemen olan
dominating
egemen ayrıcalık
(Politika, Siyaset) prerogative
egemen ideoloji
(Politika, Siyaset) dominant ideology
egemen olmak
rule
egemen olmak
master
egemen olmak
take over
egemen olmak
be in the ascendant
egemen çevreler
establishment
egemen olmayan
non dominant
egemen durumun haksız kullanımı
(Hukuk) abuse of dominant position
egemen güç
sov'ran
egemen güçler
dominant powers
egemen güçler
(Politika, Siyaset) sovereign powers
egemen menkul değer kuralı
(Ticaret) dominance principle
egemen normlar
dominant norms
egemen olan
in the ascendant
egemen olan
in the ascendent
egemen olan görüşe uymak
swim with the tide
egemen olan mesuldür
noblesse oblige
egemen olmak
reign
egemen olmak
possess
egemen olmak
have control over
egemen olmak
to rule, to dominate
egemen sınıf
(Politika, Siyaset) dominant class
egemen sınıflar
dominant classes
egemen olmak
hold sway
erkek egemen
male-dominant
erkek-egemen
male-dominant
egemen olmak
prevail
egemen olmak
capture
egemenler
rulers
devletlerin egemen eşitliği
(Hukuk) sovereign equality of states
kısmi egemen
(Politika, Siyaset) semi sovereign
Türkçe - Türkçe
Hükümran
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
Sözünü geçiren, üstünlük kazanan
buyruk
egemen berköz
Yalnızlıklar Yalnızlıklar, Bu Kitapta Sen Nerdesin, Yalnız ve Birlikte gibi şiir kitaplarıyla tanınmış şairimiz
İngilizce - Türkçe

egemen teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

erkek egemen
Male-dominated
egemen