dua

listen to the pronunciation of dua
Türkçe - İngilizce
{i} prayer

My prayer was answered. - Benim duama cevap verildi.

Your prayer will be answered. - Duan kabul edilecektir.

blessing
orison
invocation
devotions
pray

Tom always prays before eating. - Tom her zaman yemekten önce dua eder.

We are all praying for Japan. - Hepimiz Japonya için dua ediyoruz.

the prayer
orisons
kyrie
hosanna
dua etmek
pray

Praying for Tom is all you can do. - Bütün yapabileceğiniz Tom için dua etmek.

She went down on her knees to pray. - Dua etmek için dizlerinin üstüne çöktü.

dua etmek
invoke
dua ile defetmek
exorcize
dua etmek
bless
dua etmek
say prayer
dua to
to pray
dua yeri
in prayer
dua eden
praying
dua edilecek ölülerin listesi
beadroll
dua etme
praying

Sami continued praying. - Sami dua etmeye devam etti.

Praying for Tom is all you can do. - Bütün yapabileceğiniz Tom için dua etmek.

dua etmek
1. to pray. 2. to pray for (someone) out of gratitude
dua etmek
say one's prayers
dua etmek
to pray, to invoke
dua etmeyen
prayerless
dua ile defetme
exorcism
dua ile ruhları defeden kimse
exorcist
dua kitabı
service book
dua kitabı
primer
dua kitabı
missal
dua okumak
say one's prayers
dua türünden
invocatory
dua et
pray

We knelt down to pray. - Biz dua etmek için diz çöktük.

Tom and the other farmers prayed for rain. - Tom ve diğer çiftçiler yağmur için dua etti.

dualar
prayers

My prayers were answered. - Dualarım gerçekleşti.

Sometimes our prayers aren't answered the way we want them to be. - Bazen dualarımıza onların olmasını istediğimiz şekilde cevap verilmez.

ayinlerde okunan kısa dua
collect
cemaat ile okunan dua
liturgy
dua etmek
bead
günahları affettiren dua
indulgenced prayer
hayır dua
blessing
hayır dua
benison
hızlı ve coşkulu dua
ejaculatory prayer
içinden edilen dua
private prayer
katolik dua kitabı
breviary
katolik dua kitabı
missal
kilisede dua okutma odası
chantry
sessiz dua
private prayer
tespih çekip dua etmek
say the rosary
toplu dua kitabı (ingiltere)
(Tarih) book of common prayer
ölülerin ruhu için dua
requiem
ölünün ruhuna okunan dua ücreti
chantry
İngilizce - İngilizce
l agency A relationship in which a real estate agent or broker represents both parties in a transaction
Disaster Unemployment Assistance
Directory User Agents, when users wish to access a directory, they use directory user agents (DUAs) These agents (DUAs) directly represent the users in accessing the information stored in the Directory
Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to unemployed individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States
Directory User Agent
Directory User Agent Specified in the X 500 specification
Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States
Prayer or supplication
A prayer or invocation
Supplication to Allah
what
Directory User Agent (standard, X 500) The software that accesses the X 500 Directory Service on behalf of the directory user The directory user may be a person or another software element See RFC1208
Directory User Agent The software that accesses the X 500 Directory Service on behalf of the directory user The directory user may be a person or another software element
Türkçe - Türkçe
Tanrı'ya yalvarma, yakarış
(Osmanlı Dönemi) Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru
(Osmanlı Dönemi) Okumak.... Duâ ubudiyyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünkü, duâ eden adam duâsı ile gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki, en küçük işlerime ı
(Osmanlı Dönemi) Söz, kelâm
(Osmanlı Dönemi) Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak
(Osmanlı Dönemi) Birisini bir şeye sevketmek
(Osmanlı Dönemi) Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek
(Osmanlı Dönemi) Bir kimseyi bir isimle tesmiye etmek
(Osmanlı Dönemi) Birisini çağırmak
(Osmanlı Dönemi) Salât, namaz
Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
Yakarı
Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin: "Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu."- A. Gündüz
Tanrı'ya yalvarma, yakarma, dilekte bulunma sözü
(Osmanlı Dönemi) NAMAZ
dua etmek
Tanrı'ya yalvarmak
Dua etmek
(Osmanlı Dönemi) NEDB
Duâlar
(Osmanlı Dönemi) ENFAS
duâlar
(Osmanlı Dönemi) daavât
dua