drab; dark, colorless, or cheerless

listen to the pronunciation of drab; dark, colorless, or cheerless
İngilizce - Türkçe

drab; dark, colorless, or cheerless teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dreary
{s} kasvetli

Ben yarın başka bir kasvetli toplantıya gitmek zorundayım. - I've got to go to another dreary meeting tomorrow.

Bütün hayatım boyunca böyle kasvetli bir mezarlık görmedim. - Never in all my life have I seen such a dreary graveyard.

dreary
{s} iç karartıcı
dreary
{s} ahmak
dreary
bunaltıcı
dreary
üzgün
dreary
can sıkıcı
dreary
üzücü
dreary
{s} kederli
dreary
hazin
dreary
{s} hüzünlü
dreary
{s} sıkıntılı
dreary
{s} ümitsiz
dreary
{s} kasvetli, sıkıcı
dreary
sıkıcı/iç karartıcı
dreary
(sıfat) kederli, hüzünlü, ümitsiz, sıkıntılı, kasvetli, iç karartıcı; budala, ahmak
İngilizce - İngilizce
dreary

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary.

drab; dark, colorless, or cheerless