doğan

listen to the pronunciation of doğan
Türkçe - İngilizce
falcon

Eagles, falcons and hawks are birds of prey. - Kartallar, doğanlar ve şahinler yırtıcı kuşlardır.

Eagles, falcons and hawks are birds of prey. - Kartallar, doğanlar ve şahinler alıcı kuşlardır.

hawk

The hawk is a bird of prey. - Doğan avcı bir kuştur.

Eagles, falcons and hawks are birds of prey. - Kartallar, doğanlar ve şahinler avcı kuşlardır.

{s} rising

If you get up early tomorrow, you can see the rising sun. - Yarın erken kalkarsan, doğan güneşi görebilirsin.

How beautiful the rising sun is! - Doğan güneş ne kadar güzel!

born

People born in February get to spend a higher percentage of the month celebrating their birthdays than those born in other months. - Şubat ayında doğanlar diğer aylarda doğanlardan ayın daha yüksek yüzdesini doğum günlerini kutlayarak harcarlar.

What happens to babies who are born at sea? - Denizde doğan bebeklere ne olur?

nascent
(erkek) tercel
orient
(Hayvan Bilim, Zooloji) peregrine falcon
(Kanun) inflicted
(Kanun) arising
harrier
merlin
peregrine
doğan güneş
rising sun
bıyıklı doğan
(Hayvan Bilim, Zooloji) falco biarmicus
bıyıklı doğan
(Hayvan Bilim, Zooloji) lanner
delice doğan
(Hayvan Bilim, Zooloji) eurasian hobby
delice doğan
(Hayvan Bilim, Zooloji) falco subbuteo
evlilik dışı doğan
illegitimate
evlilik dışı doğan
(Kanun) illegitimate child
kırmızı doğan
(Hayvan Bilim, Zooloji) marsh harrier
afrika'da doğan hintli
Afro-Asian
akitten doğan borçlar
contractual obligations
akitten doğan lisanslar
(Hukuk) contractual licences
babasının ölümünden sonra doğan
posthumous
bir batında doğan domuz yavruları
farrow
bir batında doğan yavrular
litter
bir tür doğan
harrier
bıyıklı doğan
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: doğangiller) lanner falcon
delice doğan
hobby
delice doğan
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Circinae) [syn.: delice/ balaban doğan, ekin / gökçe delice] hen harrier, goshawk
enflasyonda doğan baskılar
(Hukuk) inflationary pressures
ensest sonucu doğan
incestuous
erkek doğan
tercel
ezginci doğan
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: doğangiller) [syn.: ezginci doğan, sungur, şahin, gökdoğan] peregrine falcon
gri doğan
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: doğangiller) sooty falcon
gök doğan
hen harrier
güney afrika'da doğan avrupalı
Afrikander
güney afrika'da doğan avrupalı
Afrikaner
ilk doğan
eigne
ilk doğan
firstborn
ilk doğan
first born
ilk doğan hayvan
firstling
küçük doğan
falconet
kızıl enseli doğan
barbary falcon
kızıl enseli doğan
(Hayvan Bilim, Zooloji) falco pelegrinoides
kızıl enseli doğan
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: doğangiller) barbary falcon
rekabetten doğan baskı
(Hukuk) competitive pressure
sözleşmeden doğan
contractual
sözleşmeden doğan sorumluluk
(Hukuk) contractual liability
ulu doğan
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: doğangiller) [syn.: ulu doğan, sungur] saker falcon
yeni doğan bebeğin annenin yanına koyulması
rooming in
yeni doğan hazreti ısa
Christ child
yeniden doğan
renascent
Türkçe - Türkçe
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falcon)
Tarla bellemede kullanılan bellerin tutmaya yarayan baş kısmı
(Hukuk) MÜNBAİS
delice doğan
Kartallar takımının kartalgiller familyasından bir kuş türü (Falco subbuteo)
doğan