doğaçlamak

listen to the pronunciation of doğaçlamak
Türkçe - İngilizce
ad-lib
doğaçlama
improvisation

Improvisation is the soul of a good conversation. - Doğaçlama iyi bir örtüşme ruhudur.

This is a great improvisation. - Bu harika bir doğaçlamadır.

doğaçlama
impromptu

I called a few friends and we had an impromptu party. - Birkaç arkadaşı aradım ve doğaçlama bir parti verdik.

doğaçlama
perform without preparation
doğaçlama
jumped up
Doğaçlama
improvisational
doğaçlama
ad-lib

He forgot part of his speech and had to ad-lib for a while. - Konuşmasının bir bölümünü unuttu ve bir süre doğaçlama yapmak zorunda kaldı.

doğaçlama
happening
doğaçlama
improvision
doğaçlama
ad lib
doğaçlama
extemporization
Türkçe - Türkçe
Birdenbire ve içine doğduğu gibi söylemek, irticalen dile getirmek
O anda şiir söylemek, irticalen şiir söylemek
Bir metne dayanmadan, içe doğduğu gibi konuşmak ve oynamak
doğaçlama
Oyuncunun, konuya bağlı fakat metne bağlı kalmadan, içinden geldiği gibi konuşması ve davranmasıdır. Oyuncunun doğaçlama anında sunduğu hareketler ve sözler, spontan bir biçimde ortaya çıkar
Doğaçlama
irticalen
doğaçlama
O anda, birdenbire, içine doğduğu gibi
doğaçlama
Doğaçlamak işi. O anda, birdenbire, içine doğduğu gibi
doğaçlama
Doğaçlamak işi
doğaçlamak