discontented as toward authority

listen to the pronunciation of discontented as toward authority
discontented as toward authority

  Heceleme

  dis·con·tent·ed as to·ward au·tho·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  dîskıntentîd äz tıwôrd ıthôrıti

  Telaffuz

  /ˌdəskənˈtentəd ˈaz təˈwôrd əˈᴛʜôrətē/ /ˌdɪskənˈtɛntɪd ˈæz təˈwɔːrd əˈθɔːrətiː/

  Günün kelimesi

  obsequious