seldom

listen to the pronunciation of seldom
İngilizce - Türkçe
nadiren

O, nadiren, kırk yılda bir, karanlık çöktükten sonra dışarı çıkar. - She seldom, if ever, goes out after dark.

Nadiren, kırk yılda bir, kendi başına sinemaya gider. - She seldom, if ever, goes to movies by herself.

seyrek

Tom seyrek şarkı söyler ama sanırım bu gece söyleyecek. - Tom seldom sings, but I think he will tonight.

O çok dikkatlidir bu nedenle seyrek hata yapar. - She is very careful, so she seldom makes mistakes.

seyrek olarak
arada bir

Ben artık onu arada bir yapıyorum. - I seldom do that anymore.

pek az
kırk yılda bir

Nadiren, kırk yılda bir, kendi başına sinemaya gider. - She seldom, if ever, goes to movies by herself.

Nadiren, kırk yılda bir, bir kitap okur. - He seldom, if ever, reads a book.

belki de hiç
seldom equaled
nadiren benzeşen
seldom equaled
nadiren eş değer olan
seldom, if ever
nadiren
seldom, if ever
kırk yılda bir
seldom, if ever
belki de hiç
seldom seen
az görülür
seldom if ever
kırk yılda bir
barking dog seldom bites
(deyim) havlayan köpek ısırmaz
barking dogs seldom bite
havlayan köpek nadiren bite
extremely seldom
çok nadiren
fools seldom differ
aptallar bazen farklıdır
İngilizce - İngilizce
infrequently, rarely

They seldom come here now.

{a} rarely, not often, now and then
not often; "we rarely met"
Rare; infrequent
If something seldom happens, it happens only occasionally. They seldom speak We were seldom at home. often. very rarely or almost never
Rarely; not often; not frequently
not often, infrequently, rarely
seld

The climate here is very mild, so it seldom snows here even in the winter. - The climate here is very mild, and snow seldom falls even in winter.

Since the climate here is very mild, it seldom snows here even in the winter. - The climate here is very mild, and snow seldom falls even in winter.

selden
barking dogs seldom bite
People who make big threats never usually carry them out
barking dogs seldom bite
barking dogs do not bite, things that seem threatening are usually harmless
seldom