dikkate al

listen to the pronunciation of dikkate al
Türkçe - İngilizce
consider

Thomas didn't consider him very intelligent. - Thomas onu çok zeki olarak dikkate almadı.

You must take the fact into consideration. - Gerçeği dikkate almalısın.

{f} regard

Everyone has gone towards the ruin regardless of warnings. - Herkes uyarıları dikkate almadan harabeye doğru gitti.

He was fighting regardless of his wound. - O, yarasını dikkate almadan dövüşüyordu.

{f} considering

Let's begin by considering the similarities. - Benzerlikleri dikkate alarak başlayalım.

{f} considered

Would you like to be considered for the job? - İş için dikkate alınmak ister misin?

I hadn't considered that. - Ben onu dikkate almadım.

dikkate al