devletleştirmek

listen to the pronunciation of devletleştirmek
Türkçe - İngilizce
nationalize
to nationalize, bring under state control
devlet
(Hukuk) state

In 1860, Lincoln was elected President of the United States. - 1860'ta Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçildi.

The United States borders Canada. - Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur.

devlet
government

Postal services are a government monopoly. - Posta hizmetleri devlet tekelindedir.

The president of the company bribed the government minister. - Şirketin Başkanı Devlet Bakanına rüşvet verdi.

devlet
(Politika, Siyaset) governance
devlet
the state

He was raised in the States, but his mother tongue is Japanese. - O, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüdü lâkin onun ana dili Japonca.

The state is going to reform its drug policies. - Devlet ilaç politikalarında reform yapacak.

devlet
(Kanun) crown
devlet
body politic
devlet
state for
devlet
{i} commonwealth
devlet
commonweal
devlet
{s} official

Government officials inspected all factories. - Devlet memurları bütün fabrikaları denetlediler.

Only high officials had access to the President. - Devlet başkanına yalnızca yüksek memurlar ulaşabiliyordu.

devlet
{s} governmental
devlet
political

Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom. - Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler.

devlet
the community
devlet
prosperity, good luck
devlet
{i} polity
devlet
state; government
devletleştirme
nationalization
Türkçe - Türkçe
Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak
DEVLET
(Osmanlı Dönemi) Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır: 1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet, şahsî teşebbüs ve serbest rekabete dayanan, iktidar ve hâkimiyetin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu devlet şeklidir.2- Sosyalist ve Komünist Devlet : Şahsî mülkiyeti ortadan kaldıran, yerine işçi sınıfı adı
devlet
Talih
devlet
Büyüklük, mevki
devlet
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasi bakımdan teşkilatlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
devlet
Mutluluk: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi."- Muhibbî
devlet
Devletin yönetim organları: "Devlet hizmetinde epeyce ileride sayılanlardan olsa gerek."- M. Ş. Esendal
Devlet
generk
Devlet
devlet baba
Devlet
ülke
Devlet
(Osmanlı Dönemi) KERNEBE
Devletleştirme
kamulaştırma
devlet
Mutluluk; talih
devlet
Devletin yönetim organları
devletleştirme
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
devletleştirmek