devletleştirme

listen to the pronunciation of devletleştirme
Türkçe - İngilizce
nationalization
devlet
(Hukuk) state

Washington is the capital of the United States. - Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.

Which language is spoken in the United States of America? - Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor?

devlet
government

Postal services are a government monopoly. - Posta hizmetleri devlet tekelindedir.

She's with a government bureau, isn't she? - O, bir devlet kurumunda çalışıyor, değil mi?

devlet
(Politika, Siyaset) governance
devlet
the state

He was raised in the States, but his mother tongue is Japanese. - O, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüdü fakat onun ana dili Japonca.

He was raised in the States, but his mother tongue is Japanese. - O, Birleşik Devletler'de büyüdü fakat onun ana dili Japonca.

devlet
(Kanun) crown
devlet
body politic
devletleştirmek
nationalize
devlet
state for
devlet
{s} governmental
devlet
the community
devlet
{i} commonwealth
devlet
{i} commonweal
devlet
{s} official

The politician pushed for reform by denouncing the corruption of the government officials. - Siyasetçi devlet memurlarının yolsuzluğunu kınayarak reformu ısrarla istedi.

These government officials are corrupt. - Bu devlet memurları rüşvetçidir.

devlet
{s} political

Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom. - Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler.

devlet
polity
devlet
state; government
devlet
prosperity, good luck
devletleştirmek
to nationalize, bring under state control
Türkçe - Türkçe
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
kamulaştırma
DEVLET
(Osmanlı Dönemi) Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır: 1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet, şahsî teşebbüs ve serbest rekabete dayanan, iktidar ve hâkimiyetin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu devlet şeklidir.2- Sosyalist ve Komünist Devlet : Şahsî mülkiyeti ortadan kaldıran, yerine işçi sınıfı adı
devlet
Talih
devlet
Büyüklük, mevki
devlet
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasi bakımdan teşkilatlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
devlet
Mutluluk: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi."- Muhibbî
devlet
Devletin yönetim organları: "Devlet hizmetinde epeyce ileride sayılanlardan olsa gerek."- M. Ş. Esendal
Devlet
generk
Devlet
devlet baba
Devlet
ülke
Devlet
(Osmanlı Dönemi) KERNEBE
devlet
Mutluluk; talih
devlet
Devletin yönetim organları
devletleştirmek
Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak
devletleştirme