despite, notwithstanding

listen to the pronunciation of despite, notwithstanding
İngilizce - Türkçe

despite, notwithstanding teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in spite of
-e karşın
in spite of
-makla beraber
in spite of
olduğu halde
in spite of
e rağmen
in spite of
-e rağmen, -e karşın: " He's carrying on in spite of the difficulties. - Zorluklara rağmen devam ediyor."
in spite of
e karşı
in spite of
-e rağmen
in spite of
rağmen

Joan zor bir çocukluk geçirmesine rağmen büyük bir aktrist oldu. - Joan became a great actress in spite of having had a difficult childhood.

Çok sayıda hatasına rağmen ondan hoşlanmamak elimde değil. - I cannot help liking him in spite of his many faults.

in spite of
-e rağmen, -e karşın: He's carrying on in spite of the difficulties. Zorluklara rağmen devam ediyor
İngilizce - İngilizce
in spite of
despite, notwithstanding