delay, obstruct; hinder, thwart, prevent

listen to the pronunciation of delay, obstruct; hinder, thwart, prevent
İngilizce - Türkçe

delay, obstruct; hinder, thwart, prevent teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

impede
{f} engellemek
impede
{f} geciktirmek
impede
engelle

Denizdeki fırtına ilerlememizi engelledi. - Storms at sea impeded our progress.

Resmi bir soruşturmayı engellemeye çalıştı. - He has tried to impede an official investigation.

impede
alıkoymak
impede
ket vurmak
impede
kösteklemek
impede
engel çıkarmak
impede
engel olmak
impede
engel ol
impede
{f} sürüncemede bırakmak
impede
{f} sekte vurmak
İngilizce - İngilizce
{f} impede
delay, obstruct; hinder, thwart, prevent