dekor

listen to the pronunciation of dekor
Türkçe - İngilizce
scene

I could really use a change in scenery! - Gerçekten sahne dekorunda bir değişiklik kullanabilirim.

I figured a change of scenery might do us good. - Bir sahne dekoru değişikliğinin bizi iyi yapabileceğini düşündüm.

decoration

Mistletoe is commonly used as a Christmas decoration. - Ökseotu genelde Noel dekorasyonu olarak kullanılır.

This house is nearby, it has two bedrooms and a living room, and the decoration isn't bad; it's 1500 a month. - Bu ev yakında, iki yatak odası ve bir oturma odası var, ve dekorasyonu kötü değil; ayda 1500.

decor

He studied interior decoration. - O, iç dekorasyon eğitimi aldı.

The decorating isn't bad. - Dekorasyon kötü değil.

decoration, decor; set, setting; scenery, decor
setting
scenery

I could really use a change in scenery! - Gerçekten sahne dekorunda bir değişiklik kullanabilirim.

I figured a change of scenery might do us good. - Bir sahne dekoru değişikliğinin bizi iyi yapabileceğini düşündüm.

adornment
theat. set
set
dekor olmak
decorate
dekor ambarı
scene dock
dekor boyası
color keyed paint
dekor değişimi
(Tiyatro) change of sets
dekor değiştirici
shifter
dekor için yapılmış yapı
folly
dekor projektörü
(Aydınlatma) effects projector
dekor ressamı
(Sanat) stage designer
dekor ressamı
scene painter
dekor ressamı
(Sanat) scene-painter
dekor taşıtı
(Tiyatro) boat-truck
dekor uzmanı
(Tiyatro) realizer
dekor çizgisi
(Tiyatro) settingline
dekor şeridi
decor stripe
sahne kurulumu ve dekor
stage-setting and scenery
süslü dekor
gingerbread
çiçekli asma dekor
swag
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Süs. Bir sahneyi mütenasib bir nizamla süslemek
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
Görünüş, manzara
Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen
Tiyatro ve sinemada, olayın geçtiği yeri canlandırmada kullanılan eşyaların tümü
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb
Görünüş, manzara: "Münzevi çiftliğin dekorundan hazzetti."- R. H. Karay
ögelerin bütünü: "Kampta kurduğumuz sahneyi, yaptığımız dekorları, oynadığımız oyunları anlatıyordu."- R. N. Güntekin
bezem
dekor